Jordi Martínez i la relació entre planetaris al Teatre Poliorama


Text – Albert Roca. Fotos – Xtrategium.  Amb el Segle XXI que ja circula en l’equador de la primera década hi ha coses que ja succeeixen des de l’inici dels temps immemorials, i els religiosos acèrrims ho remetran ni més ni menys que a Adam i Eva: les relacions de parella. Unes relacions de parella…